Het concept

Biodiversiteit in de stedelijke omgeving wordt als steeds belangrijker ervaren! Daarnaast is er veel aandacht voor ecologisch beheer en de ontwikkeling van kruidenrijke vegetaties. Om een grote biodiversiteitswaarde te behalen én een lange bloeitijd te garanderen is het concept De Bonte Berm ontwikkeld.

Binnen dit concept worden de krachten van één-, twee en meerjarige (inheemse) zaden mengsels gebundeld met een en een opmaat samengesteld bloembollen mengsel gebundeld. Hiermee wordt een vegetatie gecreëerd met een lange bloeitijd, grote meerwaarde voor biodiversiteit en extensief, ecologisch onderhoud. Tevens wordt met deze combinatie de seizoensbeleving versterkt.

De bloeitijd 

Een heem en Bollenconcept bloeit van vroeg in het voorjaar tot ver in het najaar! Het Bollenconcept zorgt voor biodiversiteit in de stedelijke omgeving.

Het mengsel

Per project wordt een specifiek, op het gebied afgestemd, mengsel samengesteld om het optimale resultaat te behalen. Conform de bewezen HEEM-methodiek wordt aan de hand van grondsoort, vochthuishouding, omgevingsinvloeden, floradistrict en specifieke projectdoelstellingen een kruidenmengsel samengesteld. Dit kruidenmengsel bestaat uit inheemse, autochtone soorten waardoor een optimaal duurzame vegetatie ontstaat. Op basis van het kruidenmengsel wordt door JUB Holland een specifiek bollenmengsel samengesteld wat past bij de bloeitijd, omgevingsfactoren en het beheer. Het uiteindelijke doel is om een stabiele vegetatie te te ontwikkelen met meerjarige soorten en verwilderingsbollen. Middels goed beheer houden deze soorten zichzelf in stand. Optimale beleving en meerwaarde voor de biodiversiteit zijn dan het resultaat!

De bodem

Een goede uitgangssituatie is van essentieel belang. Om die reden wordt het project altijd voor aanleg bezocht. Er wordt dan o.a. een bodemmonster genomen om te kunnen bepalen welke bodemverbetering er toegepast moet worden. Een ‘rustige’ bodem zonder verstoring en ongewenste kruiden en grassen is een pre!

De aanlegperiode

Het najaar is de beste periode voor aanleg van de vegetatie. Het kruidenmengsel kan zich dan optimaal ontwikkelen in het volgende groeiseizoen en kunnen de bollen direct ingeplant worden.

Het beheer

Een Heem-deskundige beheert in hoofdlijnen het project en is verantwoordelijk voor de monitoring. Het is namelijk belangrijk om te constateren of de vegetatie zich naar verwachting ontwikkeld. Bijzaaien van de vegetatie en/of verwijderen van ongewenste kruiden kunnen het gevolg zijn. Het maaien dienst structueel in dezelfde periode en op dezelfde wijze moeten worden uitgevoerd. In de regel is dat een of twee keer per jaar.

De garantie

Als u kiest voor dit concept inclusief monitoring, begeleiding en beheer, krijgt u garantie op de ontwikkeling van de vegetatie. Hiermee garanderen wij u dat er binnen drie tot vijf jaar na aanleg een stabiele vegetatie is ontwikkeld met een vooraf opgegeven aantal meerderjarige kruiden en een goed ontwikkeld bollenmengsel (bloeigarantie).